מלון מרום חיפה בע"מ
51 Palmach st. Haifa , Israel , רח' פלמ"ח 51 , חיפה ,ישראל
Phone:
+972 48254355 +972
Email:
maromhotel@gmail.com
Fax:

Call as on whatsup 

Haifa
ISR